User: Password:
   Keep me logged in.
Register  |  I forgot my password

Thành Lập Công Ty Cổ Phần

Date Added: August 23, 2015 06:57:02 AM
Author: Vu trong phuc
Category: Arts & Humanities: Typography

Vẫn chưa có sự minh bạch trong nhận định thế nào là Nhà đầu tư trong nước và Nhà đầu tư nước ngoài. Theo Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương), việc thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài tại Israel khá đơn giản. Các doanh nghiệp nước ngoài tùy thuộc vào nhu cầu, ngành nghề, điều kiện kinh doanh của mình để lựa chọn các loại hình doanh nghiệp phù hợp. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề). Thời gian hoàn thành thủ tục theo quy định của Nhà nước dự kiến từ 10 – 12 ngày làm việc. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cá nhân khác quy định tại Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề ); Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp nhận Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Làm việc cho người khác sẽ dạy bạn cách trở thành sếp. Hướng dẫn lập các tờ khai thuế liên quan cho doanh nghiệp Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ thành lập hộ kinh doanh cá thể Luật Doanh nghiệp 1999 của Israel quy định, doanh nghiệp phải chỉ định một hoặc nhiều giám đốc công ty. Luật này cũng không yêu cầu phải có giám đốc công ty là người Israel. Tuy nhiên, để mở hồ sơ công ty tại cơ quan thuế VAT, công ty phải có ít nhất một đại diện là người cư trú tại Israel (công dân, người thường trú, hoặc người có thẻ làm việc). Đại diện Doanh nghiệp làm các thủ tục tại cơ quan Thuế, cơ quan Công an; Thành lập Chi nhánh- VPĐD nước ngoài Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài III. SỞ HỮU TRÍ TUỆ Tư vấn các thủ tục pháp lý cần thiết để hoạt động doanh nghiệp. Phí dịch vụ Phí lấy con dấu cho công ty tại cơ quan công an; NỘI DUNG CÔNG VIỆC d) Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định; Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá. 2.000.000 Mua hóa đơn nếu có nhu cầu Sau khi chuyển đổi loại hình phải nộp quyết toán hết loại hình cũ tại chi cục thuế quận Chi nhánh, địa điểm kinh doanh phải đóng thuế môn bài = 1.000. Đánh giá nội dung liên quan - thanh lap cong ty o binh duong
 
Ratings Average rating: (0 votes)
You must be logged in to leave a rating.
Comments

No Comments Yet.


You must be logged in to leave a Comment.

Latest Links

N/A
Xiaomi Mi 10 Extreme Review

Xiaomi has recently launched Mi 10 5G on May 2020 Officially in China. It comes with 6.67” Dot Display, 108MP Quad, camera with 8k Video GSM LTE 5G and three different RAM and ROM variants 8GB+128GB, 8GB+ 256GB and 12GB+ 256GB.Read more

http://www.xiaomisales.com
(0 Reviews. Rating: Total Votes: )
N/A
Asi lo Hice - Solventando problemas y aprendiendo cosas

Solventando problemas y aprendiendo cosasRead more

http://asilohice.com
(0 Reviews. Rating: Total Votes: )
N/A
Kings Plumbing Service Houston

If your drains in the bathroom, kitchen or toilet are clogged, call our Drain Cleaning service and in a short time we can take care of the problem. In case of an emergency, we have a mobile service that is readily available to come and help you any day or time in All Texas. While you may not think about it, your home has an elaborate system of getting rid of waste. When there is no blockage everything works well. But when there is a problem you need help from a professional service that you can depend on.Read more

http://houstonplumbingtx.com/
(0 Reviews. Rating: Total Votes: )
N/A
plumbing pearland

Do you have a slow drain that is preventing waste water from your kitchen, bathroom or shower to drain? If you do, we will get this problem solved quickly. Plumbing Pearland has advanced equipment that can reach the depths of your drainage and get the job done. You don’t have to endure a leaking faucet, garbage disposal or a toilet. We have what it takes to do leak repair and stop the water loss.Read more

https://pearlandtxplumbing.com/
(0 Reviews. Rating: Total Votes: )
N/A
plumbing Houston TX

We offer an entire collection of commercial and residential plumbing services to satisfy your requirements. We're qualified experts, and inexpensive service. We are always available daily and weekly in Texas. Plumbing Houston TX has over than Thirty years of knowledge about both commercial and residential plumbing repair and services.Read more

http://plumbing-houstontx.com/
(0 Reviews. Rating: Total Votes: )

Latest Links

N/A
Xiaomi Mi 10 Extreme Review

Xiaomi has recently launched Mi 10 5G on May 2020 Officially in China. It comes with 6.67” Dot Display, 108MP Quad, camera with 8k Video GSM LTE 5G and three different RAM and ROM variants 8GB+128GB, 8GB+ 256GB and 12GB+ 256GB.Read more

http://www.xiaomisales.com
(0 Reviews. Rating: Total Votes: )
N/A
Asi lo Hice - Solventando problemas y aprendiendo cosas

Solventando problemas y aprendiendo cosasRead more

http://asilohice.com
(0 Reviews. Rating: Total Votes: )
N/A
Kings Plumbing Service Houston

If your drains in the bathroom, kitchen or toilet are clogged, call our Drain Cleaning service and in a short time we can take care of the problem. In case of an emergency, we have a mobile service that is readily available to come and help you any day or time in All Texas. While you may not think about it, your home has an elaborate system of getting rid of waste. When there is no blockage everything works well. But when there is a problem you need help from a professional service that you can depend on.Read more

http://houstonplumbingtx.com/
(0 Reviews. Rating: Total Votes: )
N/A
plumbing pearland

Do you have a slow drain that is preventing waste water from your kitchen, bathroom or shower to drain? If you do, we will get this problem solved quickly. Plumbing Pearland has advanced equipment that can reach the depths of your drainage and get the job done. You don’t have to endure a leaking faucet, garbage disposal or a toilet. We have what it takes to do leak repair and stop the water loss.Read more

https://pearlandtxplumbing.com/
(0 Reviews. Rating: Total Votes: )
N/A
plumbing Houston TX

We offer an entire collection of commercial and residential plumbing services to satisfy your requirements. We're qualified experts, and inexpensive service. We are always available daily and weekly in Texas. Plumbing Houston TX has over than Thirty years of knowledge about both commercial and residential plumbing repair and services.Read more

http://plumbing-houstontx.com/
(0 Reviews. Rating: Total Votes: )
<> <><> <>
Maximum execution time of 30